مدل هواپيما

سولارشيپ هواپيمائي است كه از تركيب و تجميع تكنولوژي هاي پيشرفته و مدرن توليد شده است. اين هواپيما با بهره برداري و استفاده از ايروديناميك پيشرفته ، پارچه لايه لايه تركيبي ، سيستم هاي خارق العاده و پيشرفته الكترونيكي ، همچنين باطري هاي سبك و بسيار پرقدرت نوري (فتوولتاييك) طراحي گرديده و شركت سولارشيپ سرانجام با طراحي و توليد آن توانست رؤياي توليد يك هواپيماي سولار را به واقعيت تبديل نمايد. 

سولارشيپ با تركيب طراحي اين سيستم هواپيمائي هايبريدي با سيستم پيشرفته پيشرانش ،با قابليت بيشتر از يك هواپيماي معمولي، قادر به حمل كالاهائي معادل وزن بار يك كاميون مي باشد. طراحي اين هواپيما به گونه است كه بسته به بار مورد نظر قابل مقياس است. 

سولارشيپ درحال حاضر سه مدل هواپيماي سولار توليد مينمايد ، مدل کاراکال، مدل چویی و مدل نانوک كه بمنظور اهداف و مقاصد مختلفي كه مورد نظر ميباشد مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گيرند.

 

مدل کاراکال

اين مدل كوچكترين هواپيماي توليد شركت سولارشيپ ميباشد. کاراکال نام شيري قوي و سريع الانتقال در آفريقا ميباشد كه بهمين منظور بدين نام نامگذاري شده است . اين نوع هواپيما همانند يك خودرو قوي آف رود ميباشد كه قادر خواهد بود با توان قابل توجه در مكانهاي دور افتاده وغيرقابل دسترس نسبت به نقل و انتقال كالا اقدام نمايد 
 
کاراکال مجموعه اي از تكنولوژي پيشرفته و بهم پيوسته اي ميباشد كه با بكارگيري از نرم افزار ها و سخت افزارهاي بسيار پيشرفته و خاص قادر خواهد بود نسبت به جمع آوري ، بررسي و پردازش هرگونه اطلاعات از تحولات محيطي اقدام نموده و نظارت هاي دقيق و كاملي از اوضاع و احوال منطقه اي خاص و مورد نظر بعمل آورد
 
مدل مذكور نمونه اي واقعي از يك هواپيماي سولار بوده كه براي مقاصد تجاري و يا شخصي ، بدون نياز به باند فرودگاهي بزرگ قادر خواهد بود با توان و پايداري بسيار مناسب و برخورداري از زمان بلند پرواز مناسب از محيطي كوچك به پرواز در آمده و يا در يك محيطي كوچك فرود آيد

 

مدل چویی

اين مدل ، چویی، برگرفته از نام پلنگي به زبان اسوهیلی ميباشد كه برمبناي سرعت ، چالاكي ، نهان بودن و قدرت آن نامگذاري شده است. اين مدل هواپيماي سولار همانند يك خودرو باركش قادر به بارگيري و حمل و نقل و انتقال بار خواهد بود

 چویی يك هواپيماي سولار كه براي مقاصد مختلف منجمله مقاصد تجاري و همچنين بررسي اوضاع و احوال و تحولات يك منطقه مفيد خواهد بود.

اين مدل هواپيماي سولار قادر خواهد بود با توان و قابليت خوب و همچنين توليد نيرو و سوخت مورد نياز خود در محيطي كوچك از زمين به پرواز در آيد و يا در همان سطح كوچك فرود آيد. مدل مزبور بدون نياز به فرودگاه و با قابليت بالاي زمان پرواز ميتواند بعنوان يك هواپيماي سولار مورد لحاظ قرار گيرد

 

مدل نانوک

خرس سفيد قطبي ، برگرفته از زبان بومي كانادائي كه بنام  نانوک ميباشد ، بزرگترين و توانمند ترين شكارچي در روي كره زمين است . نانوک همانند يك تريلي هيجده چرخ، قادر است هرگونه باري را حمل و جابجا نمايد

نانوک بزرگترين هواپيماي توليدي سولارشيپ و يك هواپيماي باري حمل و نقل ميباشد. اين هواپيما با قدرتي ويژه ،توان پرواز در مناطق صعب العبور و غير قابل دسترسي از طريق ساير سيستم هاي حمل و نقل ، بعنوان يك هواپيماي پرقدرت سولار قادر خواهد بود در سطحي كوچك ( به اندازه يك زمين فوتبال) از زمين برخيزد و يا از همان سطح كوچك به پرواز درآيد.

حمايت كنندگان ما

Zenair_logo_web

SolidWorks_logo_web

Cad_Microsolutions_web

rotec_logo_web