گردانندگان اصلي و مديران ارشد

مهندس جي گادسال ، مديريت عامل

جي گادسال ، بنيان گزار شركت سولارشيپ ، از زمان تأسيس آن شركت در سال ۲۰۰۶  مديريت و رهبري شركت مزبور را رأساً عهده دار بوده است. جي قبل از عهده دار شدن مسئوليت فعلي يكي از بنيان گزاران شركت ” فیو” بوده است. شركت مزبور يك شركت بيوتكنولوژيك بوده كه در خصوص طبقه بندي و بارگزاري بيماريهاي عفوني فعاليت چشمگيري داشته است. جي دراين شركت رأساً نسبت به انتخاب و بكارگيري تيم مديريت اصلي اقدام نمود و توانست سرمايه گزاري پايه و اوليه را به رقم ٢٥ ميليون دلار برساند. جي متخصص مديريت اجرائي استراتژيك ميباشد و اولويتهايش را بعنوان يك مدير مدبر و كارآفرين درزمينه تكنولوژي هاي زيربنائي مورد نياز شركت برنامه ريزي مينمايد. تمركز او در خصوص كاهش هزينه ها ، يكسان سازي و هماهنگي بين زمان و ريسك ، همگام با روند نوآوري از شاخص هاو خصوصيات ويژه جي در كشور كانادا و ديگر كشورها ميباشد. 

 

جان هاتچينسون ، مديريت ارشد فني و مهندسي

جان هاتچينسون با بيش از سي  سال تجربه مفيد در زمينه توليد در صنايع مختلف هواپيما در مناطق صعب العبور ، يكي از پيش كسوتان در توليد سيستم هاي حمل و نقل هوائي در اينگونه مناطق ميباشد. جان خلبان هواپيما و بالگرد مي باشد. او بعنوان كارشناس ارشد جهاني در زمينه توسعه حمل و نقل بار و تجاري نمودن آن در مناطقي كه امكان حمل و نقل هوائي در آنها ميسر نيست شناخته شده و دراين زمينه معروفيت جهاني دارد. او بعنوان يك مدير ارشد در زمينه تكنولوژي انرژي هاي آزاد ، توانمندي هاي كاملي در خصوص طراحي هاي صنعتي و توسعه محصول دارا ميباشد. جان داراي مدرك مهندسي ، فوق ليسانس مديريت بازرگاني و حقوق از دانشگاه كيپ تاون ميباشد.

 

دكتر سباستين فورنير ، مديريت ارشد نوآوري و ابداع

دكتر فورنير مديريت شركت سولارشيپ را دربخش تحقيقات ، توسعه و استراتژي هاي آن شركت و در خصوص كاهش هزينه ها و خطرات ناشي از تجاري نمودن محصولات شركت سولارشيپ عهده دار ميباشد. 
او درگذشته يكي از  مديران ارشد مهندسي در شركت “فیو” بوده كه براي اولين بار در جهان روش هائي در زمينه شناخت، طبقه بندي و كدگزاري ميكروب هاي بيماري زا ، نحوه و عوامل انتشار آن ، نگهداري اطلاعات مربوط به بيماريهاي عفوني در مناطق دور افتاده را ابداع و دراين زمينه اطلاعات وسيعي را كسب نمود. ابعاد تخصصي دكتر فورنير از علوم مواد و پليمر تا زيست شناسي كامل همراه با تجارب صنعتي بين المللي گسترش دارد. ايشان دكتراي خود را در رشته شيمي از دانشگاه تورنتو كسب نموده است.

 

ميشل روگما ، مديريت ارشد عملياتي

ميشل روگما داراي بيش از بيست سال تجربه در زمينه هاي مختلف و بعنوان مدير عمليات و اجرا در مناطق دورافتاده ميباشد. او مديريت چندين شركت و مؤسسه را به عهده داشته است . مدير بخش عمليات كمكهاي اوليه امريكا در آفريقا و هايتي تا مديريت رستورانهاي پنج ستاره در نيويورك از جمله پستهاي مديريتي میشل بوده است. او از بنيانگزاران و مدير عامل مؤسسه آرچیپل در بوروندی و بعنوان سهامدار اصلي و اداره كننده هتلها و رستوران ها ي بزرگ بوده است. ميشل داراي مدرك مهندسي از دانشگاه مونترال و فوق ليسانس در رشته مديريت از دانشگاه کرنل ، محلي كه ايشان مدير اجرائي هتلهاي متعلق به آن دانشگاه بود ، ميباشد.