ss-foundation-logo-forwebsite

هدف ومقصود از تشكيل شركت سولارشيپ ، توسعه و گسترش تكنولوژي هواپيماي سولار برمبناي دوهدف غير انتفاعي بهداشت ومحیط زیست صورت پذيرفته است

جهت ملاحظه تاسسيس سولارشيپ